همه ما هر روزه با استرس های روزمره و لحظه ای برخورد داریم . ما در این بخش سعی داریم تا آگاهانه با این موضوع روبرو شویم تا کیفیت زندگی خود را ارتقاء بخشیم.

استرس چگونه بر ما اثر میگذارد

استرس و احساسات ما

حس خوب استرس ، تنش و یا فشار روانی استرس و احساسات ما استرس جزئی از زندگی ما انسانها شده است و همانطور که می دانید ، هر روزه در زندگی تک تک ما دیده و احساس میشوند. سوال اینست که ارتباط استرس و احساسات ما چگونه است؟ به طور مثال یک کم توجهی از همسر یا یک تلفن بی موقع و یا پرداخت یک قبض یا ملاقاتی که فراموشتان شده و بسیاری از این دست مشکلات که گاهی ما را دچار استرس میکنند...

ادامه مطلب