در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم
دو سو متفاوت وجود دارد
شکست و موفقیت
که دست کم برای بلند مدت در آن عدالتی وجود دارد..
عدالتی که توسط کائنات حاکم است
با ادامه مقاله با ما همراه باشید..

هرچه بکارید همان را برداشت می کنید..
حس خوب بدهید تا حس خوب بگیرید
با دادن حس بد به بقیه انتظار داشتن حس خوب را نداشته باشید.
به طور کلی زندگی در قانون جبران خلاصه میشود. همان علت و معلول
اگر میخواهی به موفقیت دست بیابی در همین راه به بقیه کمک کن

درواقع در کائنات هر اتفاقی (هر فعلی) که برای تو صورت میگیرد
یا بلکه نعمتی یا فراوانی به تو میرسد
باید در ازای آن فعل یا نعمت جبرانی انجام دهی اگرچه این جبران صورت نگیرد، خود کائنات از تو فعل یا نعمت دیگری را خواهند گرفت.

این جبران از هر جنسی میتواند باشد، گاه از یک لبخند، گاه از نعمت هایی بزرگ یا جانی و یا مالی..

برخی قانون جبران را به کارما تشبیه میکنند.

پس همیشه به یاد داشته باش که اگر به دنبال زندگی خوب هستی باید در همین راستا به بقیه کمک کنی
اگر دنبال حس خوب هستی باید به افراد دیگر حس خوب بدهی.

و اما در آخر بخوانیم قانون جبران را از زبان شاعر بزرگ مولوی :

این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا
این جهان در مثل مانند کوه است و اعمال و نیات ما مانند بانگ و فریادی است که در کوه طنین می افکند و بی گمان هر فریادی که در کوه بزنیم طنین آن دوباره به سوی ما باز می گردد.

آن گاه که غرور کسی را له میکنی
آن گاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آن گاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی
آن گاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی
آن گاه که حتی گوش ات را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی
آن گاه که خدا را می بینی اما بنده خدا را نادیده می گیری
می خواهم بدانم ، دستانت را به سوی کدام آسمان دراز میکنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی ؟!

از آنجایی که فقط نتیجه اعمال خود ماست که به ما برمیگردد و دنیای پیرامون ما هر آنچه را که از خود بروز میدهیم به ما باز میگرداند
اگر منفی ببافیم نتایج منفی و اگر مثبت بیاندیشیم نتایج مثبت برایمان ببار خواهد آورد

پس نگرانی ها را رها کن و در آرامش زندگی کن تا آرامش بیشتری پیدا کنی

این نکته رمز اگر بدانی دانی
هر چیز که در جستن آنی ، آنی

هر آنچه که در دیگران می بینی در خودتان وجود دارد
پس همیشه خوبی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *