هر کس که قادر باشه تملک ذهنش رو بدست بیاره
قابلیت تملک هر چیز دیگری را در دنیا میتواند بدست آورد

اندرو کارنگی

تاریخچه شمع تولد

شمع تولد از کجا و از چه زمانی رایج شد ؟

تاریخچه شمع تولد به گذشته های دور برمیگرده اما همه ساله اکثریت مردم کیک تولدی به مناسبت تولد فرزندان و یا نزدیکان و همکاران خود تهیه میکنند . در این بین نکته مهم هر کیک تولدی ، شمع روی آن است. به گونه ای که کیک تولد بدون شمع را در ذهن نمیتوانیم تصورش را هم بکنیم .

<script type="text/javascript">!function(){function t(){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,localStorage.getItem("rayToken")?t.src="https://app.raychat.io/scripts/js/"+o+"?rid="+localStorage.getItem("rayToken")+"&href="+window.location.href:t.src="https://app.raychat.io/scripts/js/"+o+"?href="+window.location.href;var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(t,e)}var e=document,a=window,o="a81d1471-f7af-4547-9ad6-5b95a7e0d6d4";"complete"==e.readyState?t():a.attachEvent?a.attachEvent("onload",t):a.addEventListener("load",t,!1)}();</script>

google-site-verification: googlebc494c47da22813a.html